ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
407
18 กรกฎาคม 2565

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกอบต.คลองไทร ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้่าง คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตามโครงการ วิถีพุทธ ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลคลองไทร