ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

20

10 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตามนโยบายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตามนโยบายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

18

10 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์การจัดงานการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

51

20 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมต่อต้านทุจริต

กิจกรรมต่อต้านทุจริต

26

28 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนพื้นที่ อบต.คลองไทร

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนพื้นที่ อบต.คลองไทร

65

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567

66

25 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

61

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเพื่อรับชมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทสไทย) วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ประชุมเพื่อรับชมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทสไทย) วันที่ 8 ธันวาคม 2566

65

14 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการทอดกฐินวัดอัมพาราม ปี2567

กิจกรรมการทอดกฐินวัดอัมพาราม ปี2567

83

20 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2566

82

14 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
  โครงการฝึกอบรมอปพร.

โครงการฝึกอบรมอปพร.

105

7 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ถวายเทียนพรรษาดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี2566

ถวายเทียนพรรษาดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี2566

129

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

71

31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง

488

7 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

157

25 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

101

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

90

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2565

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2565

84

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์ก่ารบริหารส่วนตำบลคลองไทร

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์ก่ารบริหารส่วนตำบลคลองไทร

87

4 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

412

14 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...