ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษาดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี2566
33
3 สิงหาคม 2566

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566นางสาวธนวัน ภูมิไชยา ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะครู นักเรียนศพด. และ โรงเรียนในเขตพื้นที่ ถวายเทีนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา