ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการทอดกฐินวัดอัมพาราม ปี2567
6
20 พฤศจิกายน 2566