ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการทอดกฐินวัดอัมพาราม ปี2567
176
20 พฤศจิกายน 2566