ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายม่วงกิ่งห้อย หมู่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 ตุลาคม 2566

374


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายม่วงกิ่งห้อย หมู่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่