ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายเบิ้ม-ฝายน้ำล้น หมู่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 ตุลาคม 2566

366


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายเบิ้ม-ฝายน้ำล้น หมู่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่