ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายด้วน-บ้านนายโกวิทย์ หมู่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 ตุลาคม 2566

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายด้วน-บ้านนายโกวิทย์ หมู่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่