ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 ตุลาคม 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่