ภาพกิจกรรม
งานแสดงผลงานของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร

งานแสดงผลงานของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร

2265

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่<br>ผลงานเด็กปฐมวัย

โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่<br>ผลงานเด็กปฐมวัย

1761

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด<br> และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด<br> และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1712

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ รักน้ำ รักป่า<br> รักแผ่นดิน

โครงการ รักน้ำ รักป่า<br> รักแผ่นดิน

1718

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาคลองไทรคัพ ครั้งที่ 19<br> ประจำปี 2559

กีฬาคลองไทรคัพ ครั้งที่ 19<br> ประจำปี 2559

1746

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br> เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต<br> ผู้สูงอายุตำบลคลองไทร

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br> เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต<br> ผู้สูงอายุตำบลคลองไทร

1802

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

1599

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กกกก

กกกก

1560

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพล อดุล

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพล อดุล

1560

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสานสายใยแม่ลูกสัมพันธ์

โครงการสานสายใยแม่ลูกสัมพันธ์

1688

11 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมโครงการกีฬาอำเภอท่าฉาง

เข้าร่วมโครงการกีฬาอำเภอท่าฉาง

1785

3 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่<br> (ณ หมู่ที่ 6 บ้านควนสุวรรณ<br> ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง <br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่<br> (ณ หมู่ที่ 6 บ้านควนสุวรรณ<br> ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง <br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

2060

2 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีจบปีจบเดือน

ประเพณีจบปีจบเดือน

1773

5 พฤษภาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ 59

วันเด็กแห่งชาติ 59

1745

9 มกราคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
วันพ่อแห่งชาติ 58

วันพ่อแห่งชาติ 58

1775

5 ธันวาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

1778

4 ธันวาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยะมหาราช ประจำปี 2558

วันปิยะมหาราช ประจำปี 2558

1888

23 ตุลาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุ ตำบลคลองไทร

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุ ตำบลคลองไทร

1842

20 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558

โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558

1727

18 สิงหาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสมโภชและแห่เทียนพรรษา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2558

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสมโภชและแห่เทียนพรรษา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2558

1778

29 กรกฎาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...