ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อรับชมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทสไทย) วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ประชุมเพื่อรับชมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทสไทย) วันที่ 8 ธันวาคม 2566

428

14 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการทอดกฐินวัดอัมพาราม ปี2567

กิจกรรมการทอดกฐินวัดอัมพาราม ปี2567

175

20 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566  ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

16

8 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2566

109

14 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
  โครงการฝึกอบรมอปพร.

โครงการฝึกอบรมอปพร.

351

7 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ถวายเทียนพรรษาดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี2566

ถวายเทียนพรรษาดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี2566

713

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

142

31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง

1119

7 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

784

25 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

728

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

719

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2565

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2565

685

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์ก่ารบริหารส่วนตำบลคลองไทร

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์ก่ารบริหารส่วนตำบลคลองไทร

715

4 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

1037

14 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

954

17 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1024

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยะมหาราข ปี 2564

วันปิยะมหาราข ปี 2564

1248

9 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันรักต้นไม้ปี 2564

วันรักต้นไม้ปี 2564

1321

29 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตพอเพียงต้านการทุจริต

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตพอเพียงต้านการทุจริต

1324

17 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

1329

18 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...