ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

1271

20 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1681

26 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560

1688

23 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
13 ตุลาคม 2560

13 ตุลาคม 2560

1657

13 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

1671

28 กันยายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้ และการคัดแยกชยะมูลฝอย ประจำปี 2560

โครงการอบรมให้ความรู้ และการคัดแยกชยะมูลฝอย ประจำปี 2560

1738

25 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสานสายใยแม่ลูกสัมพันธ์

กิจกรรมสานสายใยแม่ลูกสัมพันธ์

1678

11 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

1674

1 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1702

28 กรกฎาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชยับกายสบายขีวี ประจำปี 2560

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชยับกายสบายขีวี ประจำปี 2560

1690

26 กรกฎาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
แห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560

แห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560

1648

6 กรกฎาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน<br>สรงน้ำพ่อท่านนุ้ย<br> และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

โครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน<br>สรงน้ำพ่อท่านนุ้ย<br> และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

1741

25 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์<br> ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์<br> ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

1770

19 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเข้าค่ายกิจกรรมการป้องกัน<br> แก้ไขปัญหายาเสพติด <br>และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br> ประจำปี 2560

โครงการเข้าค่ายกิจกรรมการป้องกัน<br> แก้ไขปัญหายาเสพติด <br>และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br> ประจำปี 2560

1759

24 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่<br>ผลงานเด็กปฐมวัย

โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่<br>ผลงานเด็กปฐมวัย

1741

22 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ<br>และร่วมถวายบังคมพระบรมศพ <br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล <br>อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี <br>จักรีนฤบดินทร สยามิทราธิราช บรมนาถบพิตร

โครงการอบรม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ<br>และร่วมถวายบังคมพระบรมศพ <br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล <br>อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี <br>จักรีนฤบดินทร สยามิทราธิราช บรมนาถบพิตร

1665

24 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

1653

14 มกราคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

1666

14 มกราคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ <br>พระบรมราชินีนาถฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ <br>พระบรมราชินีนาถฯ

1748

1 มกราคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันพ่อแห่งชาติ 59

วันพ่อแห่งชาติ 59

1560

5 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...