ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์<br> ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์<br> ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

857

19 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเข้าค่ายกิจกรรมการป้องกัน<br> แก้ไขปัญหายาเสพติด <br>และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br> ประจำปี 2560

โครงการเข้าค่ายกิจกรรมการป้องกัน<br> แก้ไขปัญหายาเสพติด <br>และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br> ประจำปี 2560

847

24 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่<br>ผลงานเด็กปฐมวัย

โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่<br>ผลงานเด็กปฐมวัย

828

22 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ<br>และร่วมถวายบังคมพระบรมศพ <br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล <br>อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี <br>จักรีนฤบดินทร สยามิทราธิราช บรมนาถบพิตร

โครงการอบรม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ<br>และร่วมถวายบังคมพระบรมศพ <br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล <br>อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี <br>จักรีนฤบดินทร สยามิทราธิราช บรมนาถบพิตร

749

24 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

741

14 มกราคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

753

14 มกราคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ <br>พระบรมราชินีนาถฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ <br>พระบรมราชินีนาถฯ

834

1 มกราคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันพ่อแห่งชาติ 59

วันพ่อแห่งชาติ 59

647

5 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
งานแสดงผลงานของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร

งานแสดงผลงานของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร

1354

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่<br>ผลงานเด็กปฐมวัย

โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่<br>ผลงานเด็กปฐมวัย

850

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด<br> และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด<br> และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

800

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ รักน้ำ รักป่า<br> รักแผ่นดิน

โครงการ รักน้ำ รักป่า<br> รักแผ่นดิน

799

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาคลองไทรคัพ ครั้งที่ 19<br> ประจำปี 2559

กีฬาคลองไทรคัพ ครั้งที่ 19<br> ประจำปี 2559

833

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br> เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต<br> ผู้สูงอายุตำบลคลองไทร

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br> เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต<br> ผู้สูงอายุตำบลคลองไทร

892

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

683

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กกกก

กกกก

647

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพล อดุล

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพล อดุล

647

3 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสานสายใยแม่ลูกสัมพันธ์

โครงการสานสายใยแม่ลูกสัมพันธ์

777

11 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมโครงการกีฬาอำเภอท่าฉาง

เข้าร่วมโครงการกีฬาอำเภอท่าฉาง

873

3 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่<br> (ณ หมู่ที่ 6 บ้านควนสุวรรณ<br> ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง <br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่<br> (ณ หมู่ที่ 6 บ้านควนสุวรรณ<br> ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง <br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1145

2 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...