ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถ (Blance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าฉาง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถ (Blance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าฉาง

3

19 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดย นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ให้แก่บุคลากรของ อบต.คลองไทร บุคลากรจากเครือข่ายสถานศึกษาในพื้นที่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่และรถบริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลสิชล ออกหน่วยบริการ ณ อบต.คลองไทร🏡🤝🏻
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดย นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ให้แก่บุคลากรของ อบต.คลองไทร บุคลากรจากเครือข่ายสถานศึกษาในพื้นที่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่และรถบริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลสิชล ออกหน่วยบริการ ณ อบต.คลองไทร🏡🤝🏻 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

614

12 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำแห้ง และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการถนนกินได้ 🏡🤝🏻
🏡 : ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำแห้ง ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำแห้ง และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการถนนกินได้ 🏡🤝🏻 🏡 : ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำแห้ง ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

614

10 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 
💧 “ ส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่ หมู่ที่ 4 ” 💧
⏰ : เวลา 09.23 น. ถึง 10.30 น.
     นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ให้บริการผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่บ้านนายเบียร์ 🚨🚒💧
🏡 : ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 💧 “ ส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่ หมู่ที่ 4 ” 💧 ⏰ : เวลา 09.23 น. ถึง 10.30 น. นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ให้บริการผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่บ้านนายเบียร์ 🚨🚒💧 🏡 : ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

617

3 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต.คลองไทร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ออกสำรวจหมู่ที่ 4 ตามแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยอ่างเก็บน้ําท่าแซะ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🛣️🤝🏻
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต.คลองไทร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ออกสำรวจหมู่ที่ 4 ตามแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยอ่างเก็บน้ําท่าแซะ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🛣️🤝🏻 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

622

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญ รับรู้ และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้อนกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 🤝🏻🏡
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญ รับรู้ และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้อนกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 🤝🏻🏡 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

629

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 
💧 “ ส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่ หมู่ที่ 4 ” 💧
⏰ : เวลา 12.20 น. ถึง 13.15 น.
 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ให้บริการผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่บ้านบ้านคุณยายหา 🚨🚒💧
🏡 : ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

นพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 💧 “ ส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่ หมู่ที่ 4 ” 💧 ⏰ : เวลา 12.20 น. ถึง 13.15 น. นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ให้บริการผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่บ้านบ้านคุณยายหา 🚨🚒💧 🏡 : ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

632

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 
🌷 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร มอบหมายให้นายจักรพันธ์ ประทุมทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพของโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านควนสุวรรณ หมู่ที่ 6 - ควนรัชดา หมู่ที่ 3
🛣️ : ณ. บ้านควนสุวรรณ หมู่ 6 ต.คลองไทร อ.เภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

นอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 🌷 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร มอบหมายให้นายจักรพันธ์ ประทุมทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพของโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านควนสุวรรณ หมู่ที่ 6 - ควนรัชดา หมู่ที่ 3 🛣️ : ณ. บ้านควนสุวรรณ หมู่ 6 ต.คลองไทร อ.เภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

628

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต.คลองไทร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ออกสำรวจหมู่ที่ 4 ตามแผนพัฒนา เตรียมจัดทำโครงการก่อสร้างถนน ซอยอ่างเก็บน้ําท่าแซะ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินงานขั้นตอนแรก 🛣️🤝🏻
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

นพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต.คลองไทร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ออกสำรวจหมู่ที่ 4 ตามแผนพัฒนา เตรียมจัดทำโครงการก่อสร้างถนน ซอยอ่างเก็บน้ําท่าแซะ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินงานขั้นตอนแรก 🛣️🤝🏻 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

624

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร พร้อมด้วยนางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต.คลองไทร นายพิทยกิจ รอดศรีนาค ประธานสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วย
🏡 : ณ. พื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร

#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร พร้อมด้วยนางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต.คลองไทร นายพิทยกิจ รอดศรีนาค ประธานสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วย 🏡 : ณ. พื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

632

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 
💧 “ ส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่ หมู่ที่ 4 ” 💧
⏰ : เวลา 09.04 น. ถึง 10.10 น.    
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ให้บริการผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่บ้านนายโกเมท ทองสง่า 🚨🚒💧
🏡 : ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 💧 “ ส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่ หมู่ที่ 4 ” 💧 ⏰ : เวลา 09.04 น. ถึง 10.10 น. นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ให้บริการผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมส่งน้ำเพื่ออุปโภค พื้นที่บ้านนายโกเมท ทองสง่า 🚨🚒💧 🏡 : ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

624

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

627

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)

โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)

624

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567
⏰ : เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
จัดโครงการพืชผักปลอดสาร 
คนปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567
 ในวันที่ 20 - 21 นำโดย นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.คลองไทร เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. และประชาชนชาวบ้านในตำบลคลองไทร เข้าร่วมโครงการ
🏡 : ณ. หัววังฟาร์มสเตย์
#กลุ่มคนรักษ์สุขภาพคลองไทร
#คลองไทรตำบลน่าอยู่
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ⏰ : เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จัดโครงการพืชผักปลอดสาร คนปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 20 - 21 นำโดย นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.คลองไทร เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. และประชาชนชาวบ้านในตำบลคลองไทร เข้าร่วมโครงการ 🏡 : ณ. หัววังฟาร์มสเตย์ #กลุ่มคนรักษ์สุขภาพคลองไทร #คลองไทรตำบลน่าอยู่ #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

629

21 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร พร้อมด้วย นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ่อที่ 18 ในพื้นที่ของนางละเอียด คุ้มกัน ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร พร้อมด้วย นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ่อที่ 18 ในพื้นที่ของนางละเอียด คุ้มกัน ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

622

17 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร พร้อมด้วย นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ่อที่ 17 ในพื้นที่ของนางดี อินทรจันทร์ ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร พร้อมด้วย นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ่อที่ 17 ในพื้นที่ของนางดี อินทรจันทร์ ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

620

15 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ่อที่ 16 ในพื้นที่ของนางอภิวรรณ นาคมาก ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ่อที่ 16 ในพื้นที่ของนางอภิวรรณ นาคมาก ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

623

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ่อที่ 15 ในพื้นที่ของนายโสภณ เวชพราหมณ์ ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ่อที่ 15 ในพื้นที่ของนายโสภณ เวชพราหมณ์ ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

621

12 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ่อที่ 14 ในพื้นที่ของนายนรินทร์ ชราลักษณ์ ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ่อที่ 14 ในพื้นที่ของนายนรินทร์ ชราลักษณ์ ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

621

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ่อที่ 13 ในพื้นที่ของนางจันทรา พรหมทองนาค ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
📍 Website : https://klongsai-surat.go.th
📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี
📍 Line : Klongsai SAO

นจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 นางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร มอบหมายให้นางอรทัย เกิดสมบัติ เลขานุการนายก อบต. คลองไทร และนายภัทรกร เมฆเสน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และเยี่ยมทีมงานทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ่อที่ 13 ในพื้นที่ของนางจันทรา พรหมทองนาค ตำบลคลองไทร ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลชุดขุดบ่อน้ำตื้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 🤝🏻🏡 #องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 📍 Website : https://klongsai-surat.go.th 📍 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรสุราษฎร์ธานี 📍 Line : Klongsai SAO

621

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...